CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình mầm non Thiên Thần được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục Canada trên nền tảng vững chắc về mọi khía cạnh phát triển của trẻ trong độ tuổi mầm non: trí tuệ, sáng tạo, tình cảm, xã hội và thể chất, bé học tập hiệu quả hơn.

Chương trình song ngữ

Tại trường Mầm non Thiên Thần, các em học sinh sẽ được học tập trong một môi trường ấm áp, yêu thương và an toàn, nơi tôn trọng sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

Chương trình hội nhập

½ ngày học bằng ngôn ngữ tiếng Anh, ½ ngày học bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Giáo viên bản ngữ nước ngoài; Giáo viên mầm non Việt Nam; Trợ giảng Việt Nam.

Chương trình liên kết

Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Việt; trong đó có 180 phút giờ học bằng tiếng Anh và 30 kịch nghệ tiếng Anh mỗi tuần. Giáo viên mầm non & Trợ giảng Việt Nam.

TẠI SAO CHỌN MẦM NON THIÊN THẦN

NURSERY
(TỪ 12 THÁNG ĐẾN 3 TUỔI )

Lorem ipsum..

PRESCHOOL
(TỪ 3 TUỔI ĐẾN 4 TUỔI)

Lorem ipsum..

KINDERGARTEN 1
(TỪ 4 TUỔI ĐẾN 5 TUỔI)

Lorem ipsum..

KINDERGARTEN 2
(TỪ 5 TUỔI ĐẾN 6 TUỔI)

Lorem ipsum..